Historia - Skando ovet ja ikkunat

”Tähänastinen toiminta ja myöskin tulevaisuus perustuvat henkilökunnan korkeaan ammattitaitoon, joka mahdollistaa toimitusvarmuuden ja laadun, mitkä tulevaisuuden yritystoiminnassa ovat välttämättömiä.”
— Arto Korkea-aho, Järviseutu 21.12.1989

Skando ovet ja ikkunat perustettiin vuonna 1985 Alajärvellä. Tällöin yritys toimi nimellä Artopine Oy. Aluksi hirsitalojen ovien ja ikkunoiden ohella valmistettiin myös huonekaluja, mutta ne jäivät nopeasti pois tuotannosta antaen oville ja ikkunoille päähuomion.

1980-luvun loppu oli voimakkaan kasvun aikaa, ja ensimmäinen laajennus tehtiin vuonna 1988. Vuoden 1989 liikevaihto kipusi 10 miljoonaan markkaan. Kasvu loi tarpeen suuremmille tuotantotiloille, jotka saatiinkin jo vuonna 1991.

Vuosikymmenen alku oli haasteellista aikaa niin hirsitaloteollisuudelle kuin Artopinellekin. Vaikeaan tilanteeseen onnistuttiin kuitenkin sopeutumaan, ja yritys jatkoi kasvuaan. Jo 90-luvun puolivälissä panostettiin vahvasti tuotekehitykseen, jonka tuloksena syntynyt Euro-ovisarja lanseerattiin vuonna 1996. Ovisarja saavutti nopeasti vahvan aseman niin vientimarkkinoilla kuin kotimaassakin.

Suurin haaste 90-luvun puolivälin tilanteessa oli riittävän korkeatasoisen puuaihion saanti. Erityisesti Euro-ovi vaati — ja vaatii edelleen — puuaihiolta ominaisuuksia, joita markkinoilta saatava raaka-aine ei tarjonnut. Tämän vuoksi Lappajärvelle perustettiin sisaryritys Artowood Oy varmistamaan Artopinen kyllin laadukkaan puuaihion saanti. Artowoodin tuotantoa kehitettiin 90-luvun lopulla kartuttamalla konekantaa mm. sormijatkoskoneella, suurjänniteliimapuristimella, optimoivalla katkaisusahalla sekä höyläkoneilla. Myöhemmin kysyntä kasvatti toimintaa, ja nykyään Artowood Oy valmistaakin komponentteja myös muille ovi- ja ikkunateollisuuden toimijoille.

Vuosituhannen alku

Sisäovet ovat kuuluneet Artopinen tuotevalikoimaan alusta lähtien. Vuonna 2003 sisäovien tuotantokapasiteettiä lisättiin ja pintakäsittelyn laatua parannettiin hankkimalla ovien automatisoitu pintakäsittelylinja.

Artopine jatkoi tuotantonsa modernisointia 2004–2005 hankkimalla ensin CNC-ohjatun koneistusyksikön ja myöhemmin automatisoidun höylätappilinjaston. Kasvu jatkui vakaana ja kova työ palkittiin; vuoden 2008 kohokohta oli valinta Alajärven vuoden yritykseksi.

Vuonna 2009 panostettiin merkittävästi tuotannonohjausjärjestelmän kehittämiseen. Vuonna 2011 yritys sertifioi ISO 9001 -laatujärjestelmän sekä 14001-ympäristöjärjestelmän.

Suuri kasvojenkohotus tapahtui vuonna 2012, kun Artopinestä tuli Skando ovet ja ikkunat. Uuden nimen takana on pitkä pätkä historiaa, jonka pohjalta on hyvä onnistua myös tulevaisuudessa.