Toimintaperiaatteet - Skando ovet ja ikkunat

Menestyksemme perustuu siihen, että pystymme täyttämään asiakkaidemme tarpeet laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti.

  1. LAATU. Valmistamme laadukkaita tuotteita asiakkaiden tarpeisiin kilpailukykyisesti ja tunnistamalla asiakkaiden tarpeet.
  2. LUPAUSTEN PITÄMINEN. Hyvällä ja oikea-aikaisella palvelulla sekä lupaukset pitämällä vastaamme asiakkaan odotuksiin.
  3. KESTÄVÄ KEHITYS. Toimintamme on tehokasta ja kannattavaa, jolla luomme pohjan jatkuvalle kehittämiselle sekä noudatamme lakisääteisiä ja paikallisia ympäristövaatimuksia.
  4. YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN. Kaikessa toiminnassamme pyrimme ehkäisemään ympäristön pilaantumista lajittelemalla jätteet, kierrättämällä ja pyrkimällä vähentämään sekajätteen määrää.
  5. MUUTOSTEN ENNAKOINTI. Tavoitteenamme on palvella asiakkaitamme pitkäjänteisellä ja syvällisellä yhteistyöllä siten, että pystymme yhdessä vastaamaan liiketoimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.
  6. TOIMINNAN TEHOSTAMINEN. Skandon johto ja henkilöstö tuntevat ja ymmärtävät toimintajärjestelmän ja toimintapolitiikan sekä sitoutuvat niiden edellyttämiin toimintaperiaatteisiin ja järjestelmän jatkuvaan kehittämiseen.
  7. KOULUTTAUTUMINEN. Toimintaamme ohjaa prosessien ja palveluidemme jatkuva kehittäminen. Käynnistämme kehitystoimenpiteitä, koulutamme henkilöstöämme ja seuraamme asetettujen tavoitteiden toteutumista.